Oferta Educațională

Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă” și filialele din țară, vă stă la dispoziție cu o ofertă educațională bogată și o acoperire națională prin rețeaua școlară ”Henri Coandă”. Centrele autorizate de Ministerul Muncii. Certificatele de absolvire/competenţe profesionale eliberate au antetul Ministerului Educaţiei Naționale şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
Formare Profesională

Formare Profesională

Vă oferim posibilitatea să urmați programe de formare profesională, cursuri de iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare în diferite domenii de activitate.

Învățământ Liceal

Învățământ Liceal

Liceul Particular "Henri Coandă" vă stă la dispoziție cu filiera tehnologică, teoretică și vocațională putând urma cursurile la zi, seral și frecvență redusă.

Învățământ Postliceal

Învățământ Postliceal

Şcoala Postliceală “Henri Coandă” vă așteaptă cu o ofertă variată de specializări în domenile: sănătate şi asistenţă pedagogică, estetica şi igiena corpului omenesc, servicii, turism şi alimentaţie, economic, mecanic.

 Rețea Școlară cu Acoperire Națională

Rețea Școlară cu Acoperire Națională

Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă” fondata in anul 2000 patroneaza:
- reteaua nationala de scoli postliceale si licee "Henri Coanda", autorizate si acreditate de Ministerul Educatiei;
- reteaua nationala de centre de formare profesionala autorizate de Ministerul Muncii pentru a furniza cursuri (de initiere, calificare, specializare, instruire) pentru mai multe calificari/ocupatii;
- Centrul de formare profesionala a cadrelor didactice acreditat de Ministerul Educatiei pentru a furniza programe de formare profesionala cu credite transferabile.

Conferința de Cercetare în Nursing 2024

Comunicate

Cursuri - Carieră didactică / profesională

Cursurile noastre intră în categoria cursurilor care pot fi suportate din prima de carieră didactică/profesională.
Prima de carieră didactică se adresează personalul didactic şi didactic auxiliar din învățământul de stat și este oferită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 58/2023.

Prima de carieră didactică a cadrelor didactice are o valoare nominală de 1.500 lei net care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

a) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

b) cheltuieli pentru echipamente IT;

c) cheltuieli privind cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

d) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice.

Personalul administrativ din învăţământul preuniversitar aflat în activitate, precum şi personalul administrativ din învăţământul universitar beneficiază de o primă de carieră profesională pe suport electronic, în limita unui plafon anual de 500 lei net/an şcolar/universitar. Prima de carieră profesională: asigurată pentru sprijinul personalului nedidactic, care are drept scop susţinerea participării la cursuri de pregătire profesională, dar şi pentru acoperirea unor nevoi didactice individuale.

Listă Cursuri