Managementul clasei

Managementul clasei

Curs de categoria 2,

Durata de 120 ore,

30 de credite profesionale transferabile,

Managementul clasei

Curs acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3904/05.05.2018,

Curs necesar înscrierii în Corpul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional (C.N.E.M.E.).

Grup tinta: personal didactic de predare din invatamantul preuniversitar.

Înscrierea se face pe baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:
1. Copie act de identitate (CI);
2. Copie certificat de naştere;
3. Copie certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Copie act de studiu finalizat – diplomă de licenţă;
5. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ care atestă statutul de cadru didactic;
6. Documentul care atestă achitarea taxei de şcolarizare;
7. Contract de şcolarizare, care se completează la înscriere, în două exemplare.