Auditor Intern

Auditor Intern

Curs Auditor Intern Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei, Bihor

Tip formare: Absolvire

Nivel calificare: Specializare

Cod cor: 241105

Nivel studii: Superioare

Total ore: 66, din care:     – pregătire teoretică: 36

– pregătire practică: 30

Auditor Intern – Descrierea Ocupației

Auditorul intern în sectorul public este persoana competentă pentru efectuarea misiunilor de audit intern în entităţile publice.

Activitatea desfăşurată de auditorul intern în sectorul public este o activitate independentă şi obiectivă, care dă entităţii o asigurare rezonabilă în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern, oferă consiliere pentru îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. În acelaşi timp, auditorul intern ajută entitatea publică să îşi atingă obiectivele  evaluând,  printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernare a întreprinderii şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

De asemenea, auditorul intern trebuie să informeze conducerea entităţii publice cu privire la eventualele indicii de fraudă pe care le constată cu ocazia derulării misiunilor de audit intern.

Competenţe:

 1. Desfășurarea activităţii în echipa de audit intern
 2. Perfecţionarea pregătirii profesionale
 3. Comunicarea specifică activitătii de audit intern
 4. Efectuarea auditului activităţii manageriale
 5. Efectuarea auditului financiar-contabil
 6. Efectuarea auditului tehnic
 7. Efectuarea inspecţiilor de audit intern
 8. Elaborarea documentelor specifice activităţii de audit intern
 9. Elaborarea planului de audit intern
 10. Elaborarea raportului de audit intern
 11. Planificarea activităţii de audit intern