Managementul clasei

Managementul clasei

Curs de categoria 2, Durata de 120 ore, 30 de credite profesionale transferabile, Managementul clasei Curs acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3904/05.05.2018, Curs necesar înscrierii în Corpul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional (C.N.E.M.E.). Grup tinta: personal didactic de predare din invatamantul preuniversitar. Înscrierea se face pe baza unui dosar care cuprinde următoarele […]

Close