Contabil, Cod COR 331302

Contabil, Cod COR 331302

Curs Contabil Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei, Bihor

Tip formare: ABSOLVIRE
Nivel calificare: Iniţiere
cod cor: 331302
cod nc: 331302
Nivel studii: absolvent liceu
Total ore: 130, din care: teorie – 40
practică – 90

Curs Contabil – Descrierea OcupațieiI

Contabilul se ocupă în principal cu:

  • întocmirea şi completarea documentelor primare contabile,
  • contarea operaţiunilor patrimoniale,
  • efectuarea de calcule contabile specifice,
  • completarea registrelor contabile,
  • întocmirea balanţei de verificare,
  • evaluarea patrimonială,
  • întocmirea bilanţului contabil, precum şi
  • întocmirea / semnarea / transmiterea altor documente specifice (declaraţii fiscale etc.).

Competenţe:

1. Lucrul în echipă.
2. Gestionarea şi arhivarea documentelor.
3. Aplicarea normelor de S.S.M. şi P.S.I.
4. Utilizarea calculatorului (PC).
5. Întocmirea/completarea documentelor primare.
6. Contarea operaţiunilor patrimoniale.
7. Efectuarea registrelor contabile.
8. Întocmirea balanţei de verificare.
9. Evaluarea patrimonială.
10. Întocmirea bilanţului contabil.
11. Transmiterea documentelor specifice.