Formator

Formator

Curs Formator Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei, Bihor

Tip formare: Absolvire

Nivel calificare: Specializare

Cod cor: 242401

Nivel studii: Superioare

Total ore: 64, din care:     – pregătire teoretică: 48

– pregătire practică: 16

Formator – Descrierea Ocupației

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă. Această definiţie extinsă este compatibilă cu definiţiile date formatorului la nivel european.

Formatorul este conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale/de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor; proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate; organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare; facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării; evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator; evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.

Competenţe:

  1. Pregătirea formării
  2. Realizarea activităţilor de formare
  3. Evaluarea participanţilor la formare
  4. Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
  5. Marketing-ul formării
  6. Proiectarea programelor de formare
  7. Organizarea programelor și a stagiilor de formare
  8. Evaluarea, revizuirea și asigurarea calităţii programelor și a stagiilor de formare