Educator Puericultor

Educator Puericultor

Curs Educator Puericultor Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei, Bihor

Tip formare: Absolvire

Nivel calificare: Specializare

Cod cor: 234203

Nivel studii: Liceu pedagogic

Total ore: 270, din care:   – pregătire teoretică: 90

– pregătire practică: 180

Educator Puericultor – Descrierea Ocupației

Educator puericultor este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de creştere, îngrijire şi educaţie timpurie a copilului şi de susţinere a părinţilor în consolidarea abilităţilor parentale. Acestea pot fi servicii primare şi de protecţie a copilului. Serviciile primare pot fi: creşe, grădiniţe, centre de zi pentru copil, centre de consiliere şi informare pentru părinţi, etc. Serviciul de protecţie a copilului în care educatorul puericultor îşi desfăşoară activitatea poate fi Centrul Maternal.

Educatorul puericultor este angajat în cadrul serviciilor publice, cât şi private.

Competenţe:

  1. Menţinerea integrităţii şi siguranţa beneficiarilor
  2. Planificarea activităţilor
  3. Comunicarea cu beneficiarii
  4. Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor
  5. Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
  6. Respectarea drepturilor beneficiarilor
  7. Realizarea asistenţei educative a părinţilor
  8. Susţinerea dezvoltării globale, integrate a copilului
  9. Monitorizarea dezvoltării copilului