Evaluator Furnizor și Programe de Formare Profesională

Evaluator Furnizor și Programe de Formare Profesională

Evaluator Furnizor și Programe de Formare Profesională Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei, Bihor

Cod COR 242408
Durata: 50 ore ( 28ore – teoretic, 22ore – practic)
Nivel de acces: studii superioare

Evaluator Furnizor și Programe de Formare Profesională – Descriere

Absolvirea cursului duce la indeplinirea cerintelor Instructiunii nr. 4/25.01.2018 a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale privind selectia evaluatorilor de furnizori si programe de formare profesionala si a specialistilor pe domenii ocupationale, din afara furnizorului de formare profesionala, desemnati in comisiile de examinare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca formatorii

Competente:

  • Comunicare in limba oficiala;
  • Aplicarea normelor de protective a mediului;
  • Aplicarea preverilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
  • Asigurarea calitatii activitatilor proprii;
  • Verificarea documentatiei si a conditiilor de desfasurare a programului de formare profesionala;
  • Aplicarea cerintelor de asigurare a calitatii in formarea profesionala continua;
  • Verificarea transpunerii standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala in programa de pregatire.