Instructor Preparator Formare

Instructor Preparator Formare

Curs Instructor Preparator Formare Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei, Bihor

Tip formare: Absolvire

Nivel calificare: Specializare

Cod cor: 333309

Nivel studii: Medii

Total ore: 60, din care:     – pregătire teoretică: 40

– pregătire practică: 20

Instructor Preparator Formare – Descrierea Ocupației

Instructorul/preparatorul de formare este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice, practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

Competenţe:

  1. Monitorizarea procesului de formare
  2. Evaluarea activităţilor de formare
  3. Asigură funcţionarea și mentenanţa utilajelor și echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru
  4. Dezvoltarea instituţională a organizaţiei și dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate
  5. Managementul carierei și al dezvoltării personale