Liceul Particular “Henri Coandă” Oradea

Liceul Particular “Henri Coandă” Oradea

Liceul Particular “Henri Coandă” Oradea

  • Filiera vocaţională
  • Profil: pedagogic
  • Specializarea: bibliotecar-documentarist
  • Limba de predare: Limba română
  • Forma de învăţământ: zi

Liceul „Henri Coandă” Oradea

str. Bârsei nr. 16/A, Oradea, Jud. Bihor, 410419

Telefon: 0259.465.113, 0359.409.183
Fax: 0259.465.113, 0359.409.183