METODIST

METODIST

Tip formare: Absolvire

Nivel calificare: Specializare

Cod cor: 214114

Nivel studii: Superioare

Total ore: 60, din care:     – pregătire teoretică: 25

– pregătire practică: 35

METODIST – DESCRIEREA OCUPAŢIEI

Metodistul proiectează și dimensionează procesele și procedeele specifice de lucru desfășurate într-o organizaţie, specifice sectorului sau domeniului de activitate pentru care are o pregătire iniţială adecvată.

Pe lângă cunoștinţele iniţiale de specialitate, metodistul trebuie să deţină aptitudinile necesare pentru a putea să îndeplinească cerinţele legate de această ocupaţie: atenţie, îndemânare, corectitudine, spirit de echipă, putere de analiză și decizie, adaptabilitate la situaţii noi, rezistenţă la factori de stres etc.

Competenţe:

  1. Dezvoltare personală continuă
  2. Comunicare pe fluxul de proces
  3. Organizarea locului de muncă
  4. Identificarea contextului organizaţional al desfășurării proceselor
  5. Identificarea criteriilor de care depind performanţele proceselor
  6. Gestionarea cunoștinţelor pentru proiectarea proceselor
  7. Proiectarea proceselor
  8. Organizarea proceselor