Oferta Programelor de Formare Profesională 2018 Oradea

Oferta Programelor de Formare Profesională 2018 Oradea

Oferta Programelor de Formare Profesională 2018 Fundația Cultural Umanitară “Henri Coandă” Oradea

Fundația Cultural Umanitară “Henri Coandă” Oradea organizează cursuri de calificare, perfecționare și inițiere pentru programele de formare profesională: Contabil, Operator introducere, validare și prelucrare date, Educator puericultor, Instructor fitness – instructor trainer nivel I, Infirmieră, Noțiuni fundamentale de igienă, Bucătar, Cofetar, Ospătar (Chelner) vânzător în unități de alimentație, Lucrător în comerț, Cosmetician, Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist, Manichiurist-Pedichiurist, Stilist protezist de unghii, Formator, Instructor / Preparator de formare, Metodist, Evaluator de competențe profesionale, Manager proiect, Inspector / referent resurse umane, Asigurarea eficienței managementului educațional în unitățile de învățământ, Operator umplere recipiente GPL, Cursuri autorizate ISCIR pentru prelungirea valabilității autorizației de Operator umplere recipiente GPL.

La finalizarea programelor de formare se organizează examen de absolvire, constând într-o probă teoretică de verificare a cunoştinţelor pe baza unui test grilă şi o probă practică care vizează evaluarea competențelor obținute de participant.

Atestarea finalizării programelor de către participanți va fi concretizată prin certificate de absolvire sau de calificare, cu certificare ANC, eliberate prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite, recunoscute la nivel național și internațional.

Taxa de înscriere , taxa de examen și taxa de eliberare acte studii sunt incluse în prețul afișat  aferent fiecărui curs de formare profesională.

Actele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de formare sunt:

• Copie act identitate;
• Copie certificat naștere;
• Copie certificat căsătorie (dacă este cazul);
• Copie diplomă/adeverință studii corespunzător nivelului de acces pentru fiecare program de formare ;
• Adeverință medicală (în original) cu menţiunea “clinic sănătos” sau “apt înscriere curs.

Facilități oferite participanților la programele de formare profesională:

  • Reducerea taxelor  pentru elevii înscriși la Școlile Postliceale “Henri Coandă”/Liceele “Henri Coandă”;
  • Reducerea taxelor pentru participantii care se înscriu la al doilea curs;
  • Suportul de curs și materiale necesare desfășurării programelor oferite, asigurate de formatori/lector/maistru instructor;
  • Asistență în realizarea proiectelor pentru examenul de absolvire;
  • Orarul flexibil în funcție de cursanți;
  • Activități de formare modern, pragmatic centrate pe cursant.
  • Derularea cursurilor nu este influențată de numărul cursanților înscriși;
  • Recomandare pentru angajarea la agenții economicii;
  • Certificate de calificare/absolvire recunoscute pe plan Național și Internațional.
  • Taxele de școlarizare la preț fără concurență!