Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Din 25 mai 2018 se vor produce schimbări importante în legislația privind protecția datelor personale în Europa, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului U.E. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (RGPD).

În acest context, reglementarea legislativă a prelucrării datelor cu caracter personal s-a modificat, adoptându-se noile cerințe legale. Noul Regulament înlocuiește Directiva 95/64/EC și actele legislative din statele membre prin care aceasta fusese implementată.

RGPD este un regulament care reglementează confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, stabilite de către U.E., care aduce schimbări majore în toate legile privitoare la confidențialitate ale statelor membre U.E.

Responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal revine tuturor persoanelor juridice (private sau publice) din țările U.E. care prelucrează date ale angajaților, clienților, furnizorilor, partenerilor de afaceri și alte date, în funcție de domeniul activității.

Obligația firmelor de a desemna un responsabil cu protecția datelor personale este prevăzută în Regulamentul European 679/2016.

În cadrul persoanelor juridice, este obligatorie numirea unor/unei persoane care să fie responsabilă cu respectare RGPD (de exemplu, fără a ne limita la manageri, directori executivi, manageri IT, manager de proiect, consilieri, asistenții managerilor, personal din cadrul departamentelor financiare, resurse umane și juridic).

Pentru neîndeplinirea acestor obligații, respectiv încălcarea RGPD, amenzile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri.

Regulamentul general privind protecția datelor nu impune nicio formă de autorizare ori certificare pentru personalul care va ocupa în viitor funcția de Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal – DPO, dar menționează obligația persoanelor care doresc să activeze ca DPO să urmeze cursuri de specialitate.

Vă informăm că începând din luna martie 2018 Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă” organizează cursul de „Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal”.

Durata:

-8 ore

Nivel de acces:

-Studii medii (Cursanți cu studii superioare vor putea susține examen de certificare după publicarea de către A.N.C. a cerințelor concrete de autorizare pentru furnizorii de formare profesională.)

Competențe:

-Participanții pot ocupa o pozitie (obligatorie începand cu data de 25 mai 2018) de Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal demonstrând astfel cunoașterea cerintelor din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (RGPD)

-Organizațiile din care fac parte cursanții pot demonstra conformitatea cu Articolul 37 din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (RGPD) cu privire la obligația desemnării unui Responsabil cu Protecția Datelor și Articolul 38 din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (RGPD) privind funcția de Responsabil cu Protectia Datelor.

Prețul:

250 Lei (cheltuiala este deductibilă pentru angajatori și poate constitui cheltuială cu formarea profesională a angajaților.