Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei, Bihor

Durata: 8 ore

Nivel de acces: studii medii

Cursanți cu studii superioare vor putea susține examen de certificare după publicarea de către A.N.C. a cerințelor concrete de autorizare pentru furnizorii de formare profesională.

Înscrierea la acest curs se face pe baza următoarele documente:
1. Copie act de identitate;
2. Copie certificat de naştere;
3. Copie certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Copie act de studiu finalizat

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – Descriere

Absolvirea cursului duce la indeplinirea cerintelor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 care intră în vigoare din 25 mai 2018, privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Toate instituțiile publice (cu excepția instanțelor de judecată), companiile a căror activitate principală constă în operațiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare periodică și sistematică pe scară largă a persoanelor vizate, precum și companiile care prelucrează, pe scară largă, categorii speciale de date, vor fi obligate să angajeze un responsabil cu protecția datelor personale  sau sa încheie un contract cu un responsabil extern.

Competențe:

  • Participanții pot ocupa o pozitie (obligatorie începand cu data de 25 mai 2018) de Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal demonstrând astfel cunoașterea cerintelor din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (RGPD)
  • Organizațiile din care fac parte cursanții pot demonstra conformitatea cu Articolul 37 din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (RGPD) cu privire la obligația desemnării unui Responsabil cu Protecția Datelor și Articolul 38 din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (RGPD) privind funcția de Responsabil cu Protectia Datelor.