Zidar, Pietrar, Tencuitor

Zidar, Pietrar, Tencuitor

Curs Zidar, Pietrar, Tencuitor Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei, Bihor

Tip formare: Calificare

Nivel calificare: Nivell II

Cod cor: 7122

Cod nc: 7122.2.1

Nivel studii: X clase

Total ore: 720, din care:   – pregătire teoretică: 240

– pregătire practică: 480

Zidar, Pietrar, Tencuitor – Descrierea Ocupației

Zidarul, pietrarul, tencuitorul execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, neportanţi, de compartimentare, stâlpi, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie.

Competenţe:

 1. Comunicarea la locul de muncă
 2. Efectuarea unor calcule matematice simple
 3. Dezvoltarea profesională proprie
 4. Planificarea activităţii zilnice
 5. Aplicarea normelor de SSM, de protecţia mediului și de PSI
 6. Organizarea locului de muncă
 7. Întreţinerea stării de funcţionarea echipamentelor de lucru
 8. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 9. Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
 10. Prepararea mortarelor pentru zidării și tencuieli
 11. Executarea zidăriilor simple și din piatră naturală
 12. Executarea zidăriilor de medie și mare complexitate
 13. Executarea tencuielilor simple și decorative
 14. Executarea tencuielilor de mare complexitate
 15. Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit