Conducerea

 Consiliul Director al Fundației Cultural Umanitare ”Henri Coandă” este organul de conducere și de administrare al acesteia, asigurând realizarea scopului și obiectivelor fundației, exercitând următoarele atribuții:

a). stabilirea strategiei generale și a programelor fundației;

b). aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

c). alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d). înființarea de filiale;

e). încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației;

f). aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale fundației;

g) modificarea statutului fundației;

h) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

 

În prezent Consiliul Director al Fundației Cultural Umanitare ”Henri Coandă” este compus din:

Zoița Dănuța BONCA – președinte;

ZOITA DANUTA BONCA

Dana Valeria BONCA – vicepreședinte;

DANA VALERIA BONCA

Domnița ȚERMUREAN – membru.

 

DOMNITA TERMUREAN