Evaluator de Competențe Profesionale

Evaluator de Competențe Profesionale

Curs Evaluator de Competențe Profesionale Oradea, Salonta, Marghita, Aleșd, Beiuș, Ștei,

Tip formare: Absolvire

Nivel calificare: Specializare

Cod cor: 242405

Nivel studii: Superioare

Total ore: 90, din care: – pregătire teoretică: 30 – pregătire practică: 60

EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE – DESCRIEREA OCUPAŢIEI

Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări. Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională în raport cu acesta şi să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare. El răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul şi metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării.

Competenţe:

  1. Planificarea şi organizarea evaluării
  2. Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
  3. Efectuarea evaluării
  4. Elaborarea intrumentelor de evaluare
  5. Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa
  6. Verificarea internă a proceselor de evaluare
  7. Verificarea externă a proceselor de evaluare