Liceul Teoretic “Henri Coandă” Timisoara

Liceul Teoretic “Henri Coandă” Timisoara

  • Filiera: Teoretică
  • Profil: Umanist
  • Specializarea: Filologie
  • Limba de predare: Limba română
  • Forma de învăţământ: zi şi frecvenţă redusă
  • Clasele: a IX-a – a XIII – a

Contact:

str. Ofcea, nr. 9, Timisoara, Jud. Bihor, 300561

Telefon: 0256.486.321, 0751.122.591, 0751.122.592
Fax: 0256.486.321
Email: henricoandatm@yahoo.com

Site: www.henricoandatm.ro